Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Anna Borràs i Cesena, DNI 46221971K, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web Cases del Delta, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis oferts per aquestes pàgines i que són la petició d’informació, reserva o formalització de contracte de lloguer turístic.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, assessorament i altres activitats pròpies de la titular de la pàgina web.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats o persones físiques les quals siguin necessàries o estiguin relacionades amb l’únic objectiu de donar compliment a la prestació de servei ofert a la web i per al compliment es contracta a la professional titular de la mateixa. S’entén com a cessió autoritzada per l’usuari tota aquella concernent a l’exigible per a formalitzar les reserves oportunes en companyies de transport de passatgers, empreses titulars d’immobles destinats a l’allotjament turístic o de vacances, titulars d’immobles destinats a turisme rural, etc., així com autoritats i administracions públiques en el marc de l’aplicació i compliment de la Llei 5/2012 d’Impost sobre estades en establiments turístics de Catalunya i LO 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, així com qualsevol altra disposició normativa que fixi la cessió de les dades recollides com imperatiu legal.

Anna Borràs i Cesena adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a: info@casesdeltaebre.com.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, alliberant en aquest acte a Anna Borràs i Cesena de tota aquella responsabilitat derivada a la facilitació de cap dada fals o erroni de manera malintencionada que pugui suposar la violació de Dret a la intimitat o de la pròpia Llei de Protecció de dades pel que fa a tercer usuari.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

A Cases del Delta tractarem les seves dades personals recollides mitjançant la nostra web amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels serveis oferts a través del web www.casesdeltaebre.com, per mantenir i complir amb l’obligació contractual requerida a la titular del web, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora de l’servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.casesdeltaebre.com
  3. Remetre butlletins, així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat ofertes de Cases del Delta relacionades amb el sector turístic.

Li recordem que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres s’han d’emplenar obligatòriament, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

CONSERVACIÓ DE LES DADES recavades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l’usuari i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

LEGITIMACIÓ

El tractament de les dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació d’allotjaments de Turisme Rural, els termes i condicions es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informada i inequívoca, en tant que vam informar posant a la seva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar d’acord, pot acceptar mitjançant una clara acció afirmativa, com és el marcatge de la casella disposada a aquest efecte a la finalització d’aquesta Declaració.

En cas que no ens facilitin les seves dades o es faci de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant de el tot impossible proporcionar l’informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

DESTINATARIS

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Cases del Delta, excepte en els casos exigits per les lleis reguladores de l’activitat turística i en els supòsits relacionats a la prestació de servei contractada per l’usuari.

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

Cases del Delta realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Cases del Delta, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu de l’servei quan la pèrdua de l’contingut sigui deguda a causes atribuïbles a la titular del web i la seva corresponent base de dades.

COMUNICACIONS COMERCIALS

En aplicació de la Llei de Serveis de la Societat d’Informació o LSSI, Cases del Delta no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Cases del Delta si estan autoritzades a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de www.casesdeltaebre.com, excepte renúncia expressa formalitzada pel client.  En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció a l’Client.

Basant-se tot això i mitjançant el marcatge de la casella declaro ser major d’edat i consenteixo de manera clara i inequívoca a què Anna Borràs Cesena, com a titular del web www.casesdeltaebre.com estar d’acord amb la gestió, administració i possessió de les meves dades de caràcter personal facilitades per als fins i objectius transcrits en aquesta Declaració de Política de Privacitat.

×