Avís legal

Cases del Delta Ecoturisme

Cases registrade amb els números

HUTTE-1534

HUTTE-0618

HUTTE-2068

Anna Borràs Cesena

Carrer Ferderic MArès 46 2-2

08450 Llinars del Valles

Barcelona

46221971K

info@casesdeltaebre.com

Punt d’Informació del Parc Natural del Delta de l’Ebre

Acreditada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible

Delta de l’Ebre Ecoturisme (Associació d’Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l’Ebre)

Associació de Turisme Rural de les Terres de l’Ebre (ATUREBRE)

Aquesta web i el seu contingut és propietat de Anna Borràs Cesena, que sota el nom de Cases del Delta Ecoturisme, és l’editoria i propietària de la mateixa.

Es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web o qualsevol part de la mateixa excepte autorització prèvia, expressa i per escrit. L’usuari s’obliga a usar els continguts de la forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o l’ordre públic; es compromet a no reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat i comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; suprimir, editar o manipular el “copyright”.

Anna Borràs Cesena es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

Mitjançant el present document s’informa als usuaris d’aquesta web de les condicions generals que regeixen per a la utilització i / o consulta. La utilització i / o consulta d’aquesta web suposa per part dels visitants l’acceptació plena i sense reserva de condicions exposades en aquest document.

L’usuari s’obliga a indemnitzar Anna Borràs Cesena per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l’ús d’aquesta web, infringint aquestes condicions generals i / o la legalitat vigent.

Anna Borràs Cesena es reserva el dret de modificar les condicions legals que s’exposa en aquest document sense previ avís.

Anna Borràs Cesena no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements a la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

Anna Borràs Cesena declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres webs enllaçades amb aquest web.

Anna Borràs Cesena no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en webs de tercers.

×